Data sets from Denmark adminstered by the Data and IT Department at the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 71 Results
Jul 19, 2022
GEUS, 2022, "Jupiter boringsdatabasen", https://doi.org/10.22008/FK2/8YYXXN, GEUS Dataverse, V1
Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen indeholder information om mere end 418.000 boringer og mere end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandingsanlæg m.v.) bl. a. kemiske analyser fra over...
Jun 28, 2022
Lassen, Alexander, 2005, "Two-way travel time contour map of 'Near Top Basement' (Top of crystalline basement or top Precambrian/Cambrian sandstones) in Denmark and surrounding area", https://doi.org/10.22008/FK2/OPCDF0, GEUS Dataverse, V1
Two-way travel time contour map of 'Near Top Basement' in Denmark and surrounding area
Jun 28, 2022
Lassen, Alexander, 2005, "Contour map of 'Time Thickness of Palaeozoic strata' (top of Crystalline Basement of top Precambrian/Cambrian sandstones to Top Pre-Zechstein) in Denmark and surrounding area", https://doi.org/10.22008/FK2/WOS5BA, GEUS Dataverse, V1
Map of 'Time Thickness of Palaeozoic strata' in Denmark and surrounding area
Jun 28, 2022
Lassen, Alexander, 2005, "Contour map of 'Thickness of Palaeozoic strata' (Top of Crystalline Basement of top Precambrian/Cambrian sandstones to Top Pre-Zechstein) in Denmark and surrounding area", https://doi.org/10.22008/FK2/CDX2SY, GEUS Dataverse, V1
Map showing thicknes (m) of Palaeozoic strata' (Top of Crystalline Basement of top Precambrian/Cambrian sandstones to Top Pre-Zechstein) in Denmark and surrounding area
Jun 28, 2022
Lassen, Alexander, 2005, "Thickness of crystalline crust in the Danish area", https://doi.org/10.22008/FK2/PKIKS0, GEUS Dataverse, V1
Map showing the thickness of crystalline crust in the Danish area - contour interval 2 km
Jun 28, 2022
Lassen, Alexander, 2005, "Contour map of 'Depth to Top of Crystalline Basement of top Precambrian/Cambrian sandstones' in Denmark and surrounding area", https://doi.org/10.22008/FK2/VNN58R, GEUS Dataverse, V1
Map showing 'Depth to Top of Crystalline Basement of top Precambrian/Cambrian sandstones' in Denmark and surrounding area
Jun 27, 2022
Jakobsen, Peter Roll; Tougaard, Lisbeth; Anthonsen, Karen Lyng, 2022, "Danmarks Digitale Jordartskort 1:25 000 version 6.0 - MapInfo", https://doi.org/10.22008/FK2/BTOJEC, GEUS Dataverse, V1
Det digitale jordartskort viser overfladegeologien i digital form. I denne version 6.0 fra 2021 er 91% af Danmarks landareal klassificeret, og kortet kompletteres løbende. Kortet er et resultat af den systematiske geologiske kortlægning af Danmark. Informationerne er indsamlet ve...
Jun 27, 2022
Jakobsen, Peter Roll; Tougaard, Lisbeth; Anthonsen, Karen Lyng, 2022, "Danmarks Digitale Jordartskort 1:25 000 version 6.0 - ArcGIS og QGIS", https://doi.org/10.22008/FK2/XAFCRS, GEUS Dataverse, V1
Det digitale jordartskort viser overfladegeologien i digital form. I denne version 6.0 fra 2021 er 91% af Danmarks landareal klassificeret, og kortet kompletteres løbende. Kortet er et resultat af den systematiske geologiske kortlægning af Danmark. Informationerne er indsamlet ve...
Jun 22, 2022 - Geological Maps - Denmark
Jakobsen, Peter Rol; Klint, Knud Erik S, 2022, "Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Nakskov", https://doi.org/10.22008/FK2/0NYEKC, GEUS Dataverse, V1
Geology, geomorphology, pre-Quaternary
Jun 22, 2022 - Geological Maps - Denmark
Nielsen, 2022, "Bundtypekort, 1:500 000. Havbundssedimenter omkring Danmark og det vestlige Sverige", https://doi.org/10.22008/FK2/GZO35W, GEUS Dataverse, V1
Map of sea bottom sediments around Denmark and western Sweden
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.