Data sets from Denmark adminstered by the Data and IT Department at the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 68 Results
Mar 24, 2023 - Geological Maps - Denmark
Koch, Julian; Stisen, Simon; Refsgaard, Jens Christian; Ernstsen, Vibeke; Jakobsen, Peter Roll; Højberg, Anker Lajer, 2019, "Kort over dybden til redoxgrænsen i Danmark", https://doi.org/10.22008/FK2/XNEBMC, GEUS Dataverse, V1
Kortet viser det bedste estimat over dybden til redoxgrænsen i Danmark i meter under terræn. På basis af ca. 13 000 observationer af farveskift i sedimentprøver er der udviklet en model der beskriver sammenhængen mellem forskellige variable og dybden til redoxgrænsen, der beskriv...
Mar 20, 2023 - Geological Maps - Denmark
Binzer, Knud; Lykke-Andersen, Holger; Stockmarr, Jens, 1994, "Geologisk kort over Danmark, 1:500 000. Prækvartæroverfladens højdeforhold. Det danske landområde samt Kattegat, indre farvande og farvandet omkring Bornholm", https://doi.org/10.22008/FK2/TZLEKA, GEUS Dataverse, V2
Prækvartæroverfladens topografi, dvs højden af overfladen under aflejringerne fra de seneste istider, er fremstillet på baggrund af de geologiske data, der er indsamlet i DGU's borearkiv. Derudover er anvendt seismiske data udført og indsamlet af blandt andre Geologisk Institut,...
Mar 20, 2023 - Geological Maps - Denmark
Gry, Helge, 2023, "Prækvartærkort over Bornholm", https://doi.org/10.22008/FK2/DNZAXO, GEUS Dataverse, V1
Prækvartærkort over Bornholm. Forlægget til kortet er udarbejdet af Helge Gry i 1960 og 1969 og udgivet af tidsskriftet Varv i 1977. Kortet leveres i PDF og shape format.
Mar 20, 2023 - Geological Maps - Denmark
Sønderholm, Martin, 1998, "Kort over israndslinjer og lokaliteter i Skandinavien", https://doi.org/10.22008/FK2/XOOWSR, GEUS Dataverse, V1
Kort over israndslinjer og lokaliteter i Skandinavien. Kortet viser den gradvise afsmeltning af den skandinaviske iskappe i sidste istid. Kortet viser iskappens udbredelse i 5 perioder inden for de sidste ca. 20 000 år, eksisterende iskapper, israndslokaltiteter, israndslinjer og...
Mar 20, 2023 - Geological Maps - Denmark
Sønderholm, Martin, 2023, "Terrænhøjder (topografi) og vanddybder (bathymetri) i det danske område", https://doi.org/10.22008/FK2/RD2T6E, GEUS Dataverse, V1
Kortet viser landets højde over havet og havdybden på det danske område i intervaller på 5 meter. Højden på land stammer fra Kort og Matrikelstyrelsen (nu SDFE) kortgrundlag i 1:25 000 fra 2005. Havdybderne er baseret på data af meget uens kvalitet: De indre danske farvande er fr...
Mar 20, 2023
Pedersen, Stig Asbjørn Schack; Hermansen, Bjørn; Nathan, Camilla; Tougaard, Lisbeth, 2011, "Jordartskort over Danmark 1: 200 000", https://doi.org/10.22008/FK2/AAEEMN, GEUS Dataverse, V1
Jordartskort 1:200 000, version 2. Kortet viser en landsdækkende klassificering og udbredelse af jordarter (fortrinsvis glaciale og postglaciale sedimenter) i landoverfladen af Danmark. Kortet er baseret på Danmarks Digitale Jordartskort 1:25 000 i de områder der er kortlagt. Øvr...
Mar 15, 2023
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, 2020, "Havbundssedimentkort", https://doi.org/10.22008/FK2/LCNVVP, GEUS Dataverse, V1
Sedimentkortet, der er opdateret i 2020, viser fordelingen af havbundssedimenter i de danske farvande. Det er et geologisk kort, der hovedsageligt er baseret på seismiske og akustiske baggrundsdata kalibreret ud fra sedimentprøver. Der er en meget ujævn fordeling af data fra den...
Feb 23, 2023
Jakobsen, Peter Roll; Tougaard, Lisbeth; Anthonsen, Karen Lyng, 2022, "Danmarks Digitale Jordartskort 1:25 000 version 6.0 - MapInfo", https://doi.org/10.22008/FK2/BTOJEC, GEUS Dataverse, V2
Det digitale jordartskort viser overfladegeologien i digital form. I denne version 6.0 fra 2021 er 91% af Danmarks landareal klassificeret, og kortet kompletteres løbende. Kortet er et resultat af den systematiske geologiske kortlægning af Danmark. Informationerne er indsamlet ve...
Aug 31, 2022
Peter Roll Jakobsen, 2022, "Geomorfologisk kort over Danmark, 1:200 000, version 3", https://doi.org/10.22008/FK2/0U6ERA, GEUS Dataverse, V1
The geomorphological map shows landscape types in the Danish landscape. The specific landscape types have mutual common features, which can be associated to the formation processes that created them. Most of the landscape types are formed by glaciers during the glacial periods an...
Jun 22, 2022 - Geological Maps - Denmark
Klint, Knud Erik S.; Rasmussen, Leif Aabo, 2011, "Geolgisk kort over Danmark, 1:50 000, Nykøbing Falster", https://doi.org/10.22008/FK2/KA78Q9, GEUS Dataverse, V1
Geology, geomorphology, pre-Quaternary
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.