Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 63 Results
Mar 24, 2023
Koch, Julian; Stisen, Simon; Refsgaard, Jens Christian; Ernstsen, Vibeke; Jakobsen, Peter Roll; Højberg, Anker Lajer, 2019, "Kort over dybden til redoxgrænsen i Danmark", https://doi.org/10.22008/FK2/XNEBMC, GEUS Dataverse, V1
Kortet viser det bedste estimat over dybden til redoxgrænsen i Danmark i meter under terræn. På basis af ca. 13 000 observationer af farveskift i sedimentprøver er der udviklet en model der beskriver sammenhængen mellem forskellige variable og dybden til redoxgrænsen, der beskriv...
Mar 20, 2023
Binzer, Knud; Lykke-Andersen, Holger; Stockmarr, Jens, 1994, "Geologisk kort over Danmark, 1:500 000. Prækvartæroverfladens højdeforhold. Det danske landområde samt Kattegat, indre farvande og farvandet omkring Bornholm", https://doi.org/10.22008/FK2/TZLEKA, GEUS Dataverse, V2
Prækvartæroverfladens topografi, dvs højden af overfladen under aflejringerne fra de seneste istider, er fremstillet på baggrund af de geologiske data, der er indsamlet i DGU's borearkiv. Derudover er anvendt seismiske data udført og indsamlet af blandt andre Geologisk Institut,...
Mar 20, 2023
Gry, Helge, 1977, "Prækvartærkort over Bornholm", https://doi.org/10.22008/FK2/DNZAXO, GEUS Dataverse, V1
Prækvartærkort over Bornholm. Forlægget til kortet er udarbejdet af Helge Gry i 1960 og 1969 og udgivet af tidsskriftet Varv i 1977. Kortet leveres i PDF og shape format.
Mar 20, 2023
Pedersen, Stig A. Schack, 1998, "Kort over israndslinjer og lokaliteter i Skandinavien", https://doi.org/10.22008/FK2/XOOWSR, GEUS Dataverse, V1
Kort over israndslinjer og lokaliteter i Skandinavien. Kortet viser den gradvise afsmeltning af den skandinaviske iskappe under den sidste istid. Kortet viser iskappens udbredelse i 5 perioder inden for de sidste ca. 20 000 år, eksisterende iskapper, israndslokaltiteter, israndsl...
Mar 20, 2023
Sønderholm, Martin, 2023, "Terrænhøjder (topografi) og vanddybder (bathymetri) i det danske område", https://doi.org/10.22008/FK2/RD2T6E, GEUS Dataverse, V1
Kortet viser landets højde over havet og havdybden på det danske område i intervaller på 5 meter. Højden på land stammer fra Kort og Matrikelstyrelsen (nu SDFE) kortgrundlag i 1:25 000 fra 2005. Havdybderne er baseret på data af meget uens kvalitet: De indre danske farvande er fr...
Jun 22, 2022
Klint, Knud Erik S.; Rasmussen, Leif Aabo, 2011, "Geolgisk kort over Danmark, 1:50 000, Nykøbing Falster", https://doi.org/10.22008/FK2/KA78Q9, GEUS Dataverse, V1
Geology, geomorphology, pre-Quaternary
Jun 22, 2022
Pedersen, Stig A. Schack; Jakobsen, Peter Roll, 2005, "Geolgisk kort over Danmark, 1:50 000, Ringkøbing", https://doi.org/10.22008/FK2/WP1CLE, GEUS Dataverse, V1
Geology, geomorphology, pre-Quaternary
Jun 22, 2022
Jakobsen, Peter Roll, 2010, "Geolgisk kort over Danmark, 1:50 000, Rømø", https://doi.org/10.22008/FK2/AVUG8N, GEUS Dataverse, V1
Geology, geomorphology, pre-Quaternary
Jun 22, 2022
Pedersen, Stig A. Schack; Rasmussen, Leif Aabo, 2000, "Geolgisk kort over Danmark, 1:50 000, Sakskøbing", https://doi.org/10.22008/FK2/9PFFZS, GEUS Dataverse, V1
Geology, geomorphology, pre-Quaternary
Jun 22, 2022
Petersen, Kaj Strand; Pedersen, Stig A. Schack; Jakobsen, Peter Roll, 2003, "Geolgisk kort over Danmark, 1:50 000, Skjern", https://doi.org/10.22008/FK2/VSOVQD, GEUS Dataverse, V1
Geology, geomorphology, pre-Quaternary
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.